અવનવું
સંદેશ
માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી,
ગુજરાત રાજ્ય
શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ
શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ
 
 

માનનીય મંત્રીશ્રી
વાહન વ્યવહાર
શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ
શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ
 

માનનીય રાજયકક્ષાના મંત્રીશ્રી
વાહન વ્યવહાર
શ્રી શંકરભાઈ ચૌધરી
શ્રી શંકરભાઈ ચૌધરી
 

અધિક મુખ્ય સચિવ શ્રી

શ્રી એચ.કે.દાશ

શ્રી એચ.કે.દાશ (અધિક મુખ્ય સચિવશ્રી)
 કમિશનરશ્રી, વાહનવ્યવહાર

શ્રી  જે. પી. ગુપ્તા (આ. ઈ. એસ.)

શ્રી જે. પી. ગુપ્તા (આઈ.એ.એસ.)
 પ્રાદેશિક વાહનવ્યવહાર અધિકારી, 
 સુરત

શ્રી બી.એમ.પ્રજાપતિ

શ્રી બી.એમ.પ્રજાપતિ
 

 

 
 
 
 
અમારા વિશે

સુરત એ દક્ષિણ ગુજરાતમાં આવેલ સમૃધ્ધ અને પ્રગતિશીલ જીલ્લો છે. સુરત જીલ્લામાં આવેલા ઉકાઇનું વિશાળ જળ સરોવર અને સુરતની પશ્ચિમે આવેલા અરબી સમુદ્રનો કિનારો એ જીલ્લાની આગવી ઓળખ છે. ભૌગોલિક તથા વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ પણ સુરત અમદાવાદ પછી રાજયનું મોખરાનું સ્થાન ભોગવે છે. હીરાનગરી તરીકે સુરત શહેરની સમગ્ર વિશ્વમાં આગવી ઓળખ છે. હીરાની બનાવટમાં સુરત શહેર સમગ્ર વિશ્વમાં મોખરાનું સ્થાન ધરાવે છે. છીરા ઉઘોગની જેમ ટેક્ષટાઇલ ઉઘોગ પણ સુરત શહેરની આગવી ઓળખ છે.

વધુ  

 પ્રવૃત્તિઓ
નોંધણી   સલામતી
લાયસન્‍સ   અમલીકરણ
પરમીટ   પ્રદૂષણ
કર પધ્ધતિ   આંકડાકીય માહિતી
ઇંધણ પસંદગી      
surat map
 

 આપની સેવામાં

શિખાઉ લાઇસન્સ કસોટી - ડેમોન્સ્ટ્રેશન
ફી માળખું
કર માળખું
દંડ માળખું
માહિતી મેળવવાના અધિકાર
(વાહનવ્યવહાર કમિશનરશ્રીની કચેરી)
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કયા કામ માટે કોને અરજી કરવી
ફરિયાદ
પ્રશ્નો - ઉત્તર
જીલ્લાઓના કોડ
રાજ્યોના કોડ નંબર
શબ્દકોષ
ફોર્મ્સ
પસંદગીના નંબર
સંપર્ક
આર.સી.બુક/ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ ડીસ્પેચ રિપોર્ટ
List of alloted Registration marks on,Two-wheelers, Four-wheelers and LGV-wheelers
Online Appointment information for Driving Licence and Learning Licence
 

 સંપર્ક માળખું

 

સંપર્ક માળખું

 વિગતવાર જૂઓ
 
 
Video Gallery
 
Ministry of Road Transport and Highways GSWAN Commissionerate of Transport Gujarat State Portal Sarthi Vahan HSRP Vibrant Gujarat The National Portal of India Automatic Driving Test Track Appointment Traffic Signs Appointment Tracking

   ડિસક્લેઇમર    |     પ્રતિભાવ   |    સાઈટમેપ  

મુલાકાતી નંબર: 0291702 Last updated on 30-08-2014